Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacyreglement Deserted Island Music

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Deserted Island Music kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Deserted Island Music, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website en/of registratie op de website aan Deserted Island Music verstrekt.

Deserted Island Music kan uw volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Woonplaats
- Website-adres
- IP-adres

Waarom Deserted Island Music gegevens nodig heeft
Deserted Island Music verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen via e-mail.
Daarnaast kan Deserted Island Music uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van bestellingen.

Hoe lang Deserted Island Music gegevens bewaart
Deserted Island Music bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang als u van onze diensten gebruik maakt.

Delen met anderen
Deserted Island Music verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van Deserted Island Music worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deserted Island Music gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Deserted Island Music zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Deserted Island Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Deserted Island Music maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Deserted Island Music verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Deserted Island Music op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..